ELEKTRON ƏRİZƏ

Şəxsi məlumat
(Şəkil jpg, png, jpeg; şəkil son 6 ayda çəkilmiş olmalıdır.)
Orta təhsil
Ali təhsil
Ünvan & Əlaqə
İş təcrübəsi
(jpg, png, jpeg olmalıdır.)
Bacarıqlar:
Kliniki bacarıqlar:
Kompüter (5 ball sistemi ilə qiymətləndirin)

MS Word

MS Excel

MS Outlook


Dil biliyi (5 ball sistemi ilə qiymətləndirin)

Azərbaycan Oxumaq  
Yazı  
Danışıq  

Ingilis Oxumaq  
Yazı  
Danışıq  

Rus Oxumaq  
Yazı  
Danışıq  

Oxumaq  
Yazı  
Danışıq  

(jpg, png, jpeg, docx, pdf; diplom, sertifikat, şəhadətnamə və s.)
0%