QİYMƏTLƏR

TİBBİ XİDMƏTLƏRİN ADLARI      
HƏKİM MÜAYİNƏLƏRİ      
       
DİM-001 Dar ixtisas mütəxəssisi 30      
Terapevt      
MÜA-001 Terapevtin ilkin qəbulu 24      
MÜA-002 Terapevtin təkrar qəbulu (2 həftədən sonra) 12      
Qastroenteroloq      
MÜA-003 Qastroenteroloqun ilkin qəbulu 24      
MÜA-004 Qastroenteroloqun təkrar qəbulu (2 həftədən sonra) 12      
Pediatriya      
MÜA-005 Pediatrın ilkin qəbulu 24      
MÜA-006 Pediatrin təkrar qəbulu (2 həftədən sonra) 12      
Depmatologiya      
MÜA-007 Dermatoloqun konsultasiyası 24      
MÜA-008 Dermatoloqun təkrar qəbulu (2 həftədən sonra) 12      
MÜA-009 Kandiloma və ziyillərin kimyəvi destruksiyası 10-20      
Andrologiya      
MÜA-010 Androloqun konsultasiyası 30      
MÜA-011 Androloqun təkrar qəbulu (2 həftədən sonra) 12      
MÜA-012 Prostat vəzin müalicəvi massajı 10      
MÜA-013 Prostat şirəsinin götürülməsi 10      
MÜA-014 Uretranın instelyasiyası 15      
Urologiya      
MÜA-015 Uroloqun konsultasiyası 30      
MÜA-016 Uroloqun təkrar qəbulu (2 həftədən sonra) 12      
Nevropatoloq      
MÜA-017 Nevropatoloqun konsultasiyası 24      
MÜA-018 Nevropatoloqun təkrar qəbulu (2 həftədən sonra) 12      
MÜA-019 Psixoloqun konsultasiyası 30      
Endokrinologiya      
MÜA-020 Endokrinoloqun konsultasiyası 24      
MÜA-021 Endokrinoloqun təkrar qəbulu (2 həftədən sonra) 12      
Kardiologiya      
MÜA-022 Kardioloqun konsultasiyası 30      
MÜA-023 Kardioloqun təkrar qəbulu (2 həftədən sonra) 12      
KAR-001 EKQ 10      
KAR-002 EXOKQ 40      
KAR-003 Xolter monitoring 50      
           
Oftalmologiya      
MÜA-024 Oftalmoloqun konsultasiyası 24      
MÜA-025 Oftalmoloqun təkrar qəbulu (2 həftədən sonra) 12      
OFT-001 Göz daxili təzyiqinin ölçülməsi ( müalicəsiz) 10      
OFT-002 Göz yaşı yolların yuyulması (bir göz) 10      
OFT-003 Göz dibinin müayinəsi 10      
OFT-004 Göz iynəsi 5      
OFT-005 Göz qapaqlarının masajı 4      
OFT-006 Yaxına baxmaq üçün eynəyin təyini (presbiopiya) 10      
OFT-007 Göz yaşı nöqtələrinin zondlanması ( bir göz) 4      
OFT-008 Yad cismin konyunktivadan xaric edilməsi (müalicəsiz) 10      
OFT-009 Yad cismin buynuz qişadan xaric edilməsi 20      
OFT-010 Uzağa baxmaq üçün eynəyin təyini (astigmatizm) 20      
OFT-011 Refraktometriya 10      
OFT-012 Hordeolum internum və externum əməliyyatı 80      
OFT-013 Göz testləri 10      
Otorinolarinqologiya      
MÜA-026 Otorinolarinqoloqun konsultasiyası 24      
MÜA-027 Təkrar qəbulu ( iki həftədən sonra ) 12      
LOR-001 Lakunaların yuyulması 5      
LOR-002 Boğazın silinməsi 2      
LOR-003 Qranulaların yandırılması 2      
LOR-004 Qulağın yuyulması ( bir qulaq ) 10      
LOR-005 Qulağın yuyulması ( iki qulaq ) 15      
LOR-006 Eşitmə boruların kateterizasiyası. Pnevmomassaj. Eşitmə borusun üfürülməsi. 10      
LOR-007 Yad cismin xaric edilməsi eşitmə yolundan 10      
LOR-008 Yad cismin xaric edilməsi burun boşluğundan 10      
LOR-009 Audiometriya 10      
Mama-ginekoloq      
GİN-051 Ginekoloqun baxışı 10      
GİN-052 Ginekoloqun ilkin qəbulu 24      
GİN-053 Ginekoloqun təkrar qəbulu (2 həftədən sonra) 12      
GİN-054 Sonsuzluq hər gəlişi 20      
GİN-055 UDV-nın qoyulması 80      
GİN-056 UDV-nın çıxarılması 30      
GİN-057 Uşaqlıq b/eroz. Yandırılması solkovagin vasit. ( 2 dəfə) 60      
GİN-058 Uşaqlıq b/eroz. Yandırılması Surqitron. ( 1 dəfə) 60-80      
GİN-059 Histerosalpingoqrafiya 80      
GİN-060 Tampon 5      
GİN-061 Kolposkopiya 20      
GİN-062 Servikal kanalın polipin götürülməsi. 20      
GİN-063 Bartolin vəzi abssesinin drenaj edilməsi 40      
GİN-064 Kandilomanın kimyəvi koaqulyasiyası ( ferezol və s. ) 10      
LAB-217 PAP yaxma 20      
Tibbi proseduralar      
AMB-001 Antibiotiklərə həssasliğa görə dəri daxili sınaq 1      
AMB-002 Dərialtı, əzələdaxili inyeksiyalar 1      
AMB-003 Venadaxili inyeksiya 2      
AMB-004 Damcı üsulu ilə venadaxili infuziya(100 ml) 3      
AMB-005 Damcı üsulu ilə venadaxili infuziya(200 ml) 5      
AMB-006 Damcı üsulu ilə venadaxili infuziya(400 ml) 7      
AMB-007 Damcı üsulu ilə venadaxili infuziya(500 ml) 8      
AMB-008 Autohemoterapiya 3      
AMB-009 Fiksəedici elastik sarğının qoyulması 5      
AMB-010 Sarğıların qoyulması (kiçik ölçülü) 2      
AMB-011 Sarğıların qoyulması (orta ölçülü) 5      
AMB-012 Sarğıların qoyulması (iri ölçülü) 10      
AMB-013 Hirudoterapiya 15      
AMB-014 Mədənin yuyulması 25      
Fizioterapevtik prosedurlar      
FİZ-001 Qalvanoforez 5      
FİZ-002 İnhalyasiya 5      
FİZ-003 SMC (sinusoidomodulə edilmiş cərəyan) / Amplipuls 8      
FİZ-004 TENS 10      
FİZ-005 Elekrostimulyasiya 10      
FİZ-006 U.Y.C. terapiya (УВЧ) 5      
FİZ-007 UFF (ultrafonoforez) (ultra səs) 5      
FİZ-008 Mil – terapiya (lazeroterapiya) 5      
FİZ-009 “Sollyuks” (qırmızı şüa) 5      
FİZ-010 U.B.S. (ultrabənöşəyi şüa) 5      
FİZ-011 U.B.Ş. (tubus- kvars) 5      
FİZ-012 Vakum-galvanoforez 5      
FİZ-013 Parafinoterapiya 10      
Endoskopik müayinələr      
END-001 FQDS (fibroqastroduadenoskopiya) 40      
END-002 Ezofaqoskopiya (qida borusu) 30      
END-003 Total Kolonoskopiya 50      
END-004 Rektoromanoskopiya 40      
END-005 Anoskopiya 20      
END-006 Qidrokolonlayn 30      
END-007 Narkoz 40      
END-008 İmalə 10      
END-009 FQDS-dən sonra yad cismin çıxarılması(bezuar) 100      
LAB-218 Biopsiya 30      
Funksional diaqnostika      
FD-001 EEQ 30      
FD-002 Spirometriya 10      
FD-003 Audiometriya 10      
FD-004 Göz testləri 10      
Rentgen diaqnostika      
REN-001 Alt çənənin R-qrafiyası 15      
REN-002 Aşıq baldır oynağının R-qrafiyası (1 proyeksiya) 10      
REN-003 Aşıq baldır oynağının R-qrafiyası (2 proyeksiya) 20      
REN-004 Bazu sümüyün R-qrafiyası (1 proyeksiya) 10      
REN-005 Bazu sümüyün R-qrafiyası (2 proyeksiya) 20      
REN-006 Baldır nahiyəsinin R-qrafiyası (1 proyeksiya) 10      
REN-007 Baldır nahiyəsinin R-qrafiyası (2 proyeksiya) 20      
REN-008 Bud çanaq oynağın R-qrafiyası 15      
REN-009 Bud çanaq oynağın R-qrafiyası (2 proyeksiya) 30      
REN-010 Bud sümüyün R-qrafiyası 15      
REN-011 Bud sümüyün R-qrafiyası (2 proyeksiya) 30      
REN-012 Burun sümüklərin R-qrafiyası 12      
REN-013 Burun ətrafı ciblərin R-qrafiyası 24      
REN-014 Bel-oma nahiyəsinin R-qrafiyası 15      
REN-015 Bel-oma nahiyəsinin R-qrafiyası (2 proyeksiya) 30      
REN-016 Çanaqın R-qrafiyası 15      
REN-017 Çanaqın R-qrafiyası ( 2 proyeksiya ) 30      
REN-018 Çiyin qursağının R-qrafiyası 10      
REN-019 Çiyin qursağının R-qrafiyası (2 proeksiya) 20      
REN-020 Diz oynagı R-qrafiyası 10      
REN-021 Diz oynagı R-qrafiyası (2 proyeksiya) 20      
REN-022 Dirsək oynağının R-qrafiyası 10      
REN-023 Dirsək oynağının R-qrafiyası (2 proyeksiya) 20      
REN-024 Döş qəfəsi R-qrafiyası 14      
REN-025 Döş qəfəsi R-qrafiyası (2 proyeksiya) 18      
REN-026 Döş sümüyünün R-qrafiyası 15      
REN-027 Döş sümüyünün R-qrafiyası (2 proyeksiya) 30      
REN-028 Əl darağının R-qrafiyası 10      
REN-029 Əl darağının R-qrafiyası (2 proyeksiya) 20      
REN-030 Əlavə hər barmaq R-qrafiyası 10      
REN-031 Mil bilək oynaqının R-qrafiyası 10      
REN-032 Mil bilək oynaqının R-qrafiyası (2 proyeksiya) 20      
REN-033 Fistuloqrafiya 25      
REN-034 Kəllənin R-qrafiyası 12      
REN-035 Kəllənin R-qrafiyası (2 proyeksiya) 24      
REN-036 Türk yəhəri R-qrafiyası 12      
REN-037 Topuğ nahiyəsinin R-qrafiyası 10      
REN-038 Topuğ nahiyəsinin R-qrafiyası ( 2 proyeksiya ) 20      
REN-039 Onurğanın bel-oma fəqərələrin R-qrafiyası 15      
REN-040 Onurğanın bel-oma fəqərələrin R-qrafiyası (2 proyeksiya) 30      
REN-041 Onurğanın boyun fəqərələrinin R-qrafiyası 10      
REN-042 Onurğanın boyun fəqərələrinin R-qrafiyası (2proyeksiya) 20      
REN-043 Onurğanın döş fəqərələrinin R-qrafiyası 15      
REN-044 Onurğanın döş fəqərələrinin R-qrafiyası (2 proyeksiya) 30      
REN-045 Onurğanın oma-büzdüm nahiyəsinin R-qrafiyası 15      
REN-046 Onurğanın oma-büzdüm nahiyəsinin R-qrafiyası (2 proyeksiya) 30      
REN-047 Pəncənin R-qrafiyası 10      
REN-048 Pəncənin R-qrafiyası (2 proyeksiya) 20      
REN-049 Qarın boşlugunun R-qrafiyası (ümumi icmal) 15      
REN-050 Qabırğaların R-qrafiyası 12      
REN-051 Qabırğaların R-qrafiyası (2 proyeksiya) 24      
REN-052 Said nahiyəsinin R-qrafiyası 10      
REN-053 Said nahiyəsinin R-qrafiyası (2 proyeksiya) 20      
REN-054 İcmal urografiyası 15      
REN-055 Üz sümüklərin R-qrafiyası 12      
REN-056 Retroqrad sistoqrafiya 60      
REN-057 Histerosalpinqoqrafiya 80      
Ultrasəs müayinələri      
USM-001 Bud-çanaq oynağının USM 20      
USM-002 Çəngələbənzər vəz - timus vəzi 20      
USM-003 Neyrosonoqrafiya 20      
USM-004 Dərialtı səthi toxumaların USM 20      
USM-005 Limfo düyünləri USM 20      
USM-006 Tüpürcək vəziləri USM 20      
USM-007 Qalxanvari vəzin USM 20      
USM-008 Süd vəzi USM 25      
USM-009 Hamiləlik USM (I-ci trimestr, 10 həftəyə qədər) 20      
USM-010 Hamiləlik USM (II-III-ci trimestr) 30      
USM-011 Qinekoloji abdominal USM 25      
USM-012 Transvaqinal USM 25      
USM-013 Follikulometriya (1-etap) 25      
USM-014 Follikulometriya (təkrar) 10      
USM-015 Prostat vəzi USM (abdominal) 20      
USM-016 Prostat vəzi USM (rektal) 20      
USM-017 Uroloji USM ( kişi ) 25      
USM-018 Uroloji qadın (böyrək, sidik kisəsi) 15      
USM-019 Böyrəküstü vəzi USM 10      
USM-020 Skrotal(xaya və xaya artimlari) 35      
USM-021 Tam abdominal USM 30      
USM-022 Üst abdominal (qaqa ciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq) 20      
USM-023 Gözün USM 20      
Dopleroqrafiya rəngli      
USM-024 Aşağı ətraf arteriyalarının müayinəsi (iki ətraf) 60      
USM-025 Aşağı ətraf arteriyalarinin müayinəsi (tək ətraf) 40      
USM-026 Ümumi yuxu arteriya + vertebral arteriya 50      
USM-027 Aşağı ətraf venalarının müayinəsi( iki ətraf) 60      
USM-028 Aşağı ətraf venalarının müayinəsi (tək ətraf) 40      
USM-029 Yuxarı ətraf venalarının müayinəsi (iki ətraf) 60      
USM-030 Yuxarı ətraf venalarının müayinəsi (tək ətrafi) 40      
USM-031 Yuxarı ətraf arteriyalarinin müayinəsi (iki ətraf) 60      
USM-032 Yuxarı ətraf arteriyalarının müayinəsi (tək ətraf) 40      
USM-033 Hamiləlik dopleroqafiya USM ( 22-26 həftə) 50      
USM-034 Renal müayinəsi (böyrəklər dopleroqrafiya) 35      
USM-035 Skrotal dopleroqrafiyası 40      
USM-036 Beyin arteriyaların transkramal rəngli dupleks müayinəsi 30      
USM-037 Braxiocefal arteriyaların extracramal hissələrin dupleks müayinəsi 30      
USM-038 Böyrək arteriyaların doppler müayinəsi 30      
USM-039 Yuxarı və aşağı ətraf arteriyaların(venaların) doppler müayinəsi 80      
USM-040 Qarın aortisi və mesenterial arteriyaların doppler müayinəsi 30      
USM-041 Beyin arteriyaların transkramal rəngli dupleks müayinəsi və Braxiocefal arteriyaların extracramal hissələrin dupleks müayinəsi 50      
Cərrahiyə      
CƏR-001 Cərrah-travmatoloqun qəbulu 24      
CƏR-002 Travmatoloq-ortopedin qəbulu 24      
CƏR-003 Fleboloqun konsultasiyası 24      
CƏR-004 Həkimin təkrar qəbulu ( 2 həftə sonra) 12      
CƏR-005 Abses və hematomaların drenaj edilməsi-kiçik ölçülü 30      
CƏR-006 Abses və hematomaların drenaj edilməsi-orta ölçülü 40      
CƏR-007 Abses və hematomaların drenaj edilməsi-böyük ölçülü 60      
CƏR-008 Dəri və d/a törəmələrin xaric edilməsi- kiçik ölçülü 60      
CƏR-009 Dəri və d/a törəmələrin xaric edilməsi- orta ölçülü 90      
CƏR-010 Dəri və d/a törəmələrin xaric edilməsi- böyük ölçülü 130      
CƏR-011 Dəri törəmələrin biopsiyası 25      
CƏR-012 Dırnaq lövhəsinin kənarı rezeksiyası 40      
CƏR-013 Dırnaq lövhəsinin xaric edilməsi 50      
CƏR-014 Batan dırnaqın radikal əməliyyatı 80      
CƏR-015 Sünnət (sirkumsizio) 1 yaşadək 70      
CƏR-016 Sünnət (sirkumsizio) 6 yaşadək 80      
CƏR-017 Sünnət (sirkumsizio) 6 yaşdan yuxarı 90      
CƏR-018 Yaranın İCİ - kiçik ölçülü 30      
CƏR-019 Yaranın İCİ - orta ölçülü 50      
CƏR-020 Yaranın İCİ -böyük ölçülü 90      
CƏR-021 Sarqı qoyulması- kiçik ölçülü 2      
CƏR-022 Sarqı qoyulması- orta ölçülü 5      
CƏR-023 Sarqı qoyulması- böyük ölçülü 10      
CƏR-024 Artropunksiya 30      
CƏR-025 Skleroterapiya (1 seans) Elektrokoagulyasiya 30      
CƏR-026 Əl barmaq sınığların müalicəsi 40      
CƏR-027 Əl barmaq sınığların müalicəsi qapalı repozısiya ilə 50      
CƏR-028 Əl daraqı,bilək sümüklərin sınığlarının müalıcəsi 50      
CƏR-029 Əl daraqı,bilək sümüklərin sınığlarının müalıcəsi - qapalı repozısiya ilə 60      
CƏR-030 Said sümüklərin sınığlarının müalicəsi 60      
CƏR-031 Said sümüklərin sınığlarının müalicəsi - qapalı repozısiya ilə 70      
CƏR-032 Bazu sümüyününsınığı – gips immobilizasiya ilə 80      
CƏR-033 Bazu sınıgı müalicəsi bandaj immobilizasiya ilə 50      
CƏR-034 Körpücük süm. Sınığı bandaj immobilizasiya ilə 40      
CƏR-035 Körpücük sümüyünün sınığı ( qips im-ya ilə ) 50      
CƏR-036 Körpücük sümüyünün sınığı - qapalı repozısiya ilə 70      
CƏR-037 Dil yüyəninin kəsilməsi 30      
CƏR-038 Ayaq barmaqların sınığı 40      
CƏR-039 Ayaq daraqı və bayir topuğun sınıqı 60      
CƏR-040 Ayaq daraqı və bayir topuğun sınıqı - qapalı reporısiya ilə 80      
CƏR-041 Hər iki topuqun sınığı 80      
CƏR-042 Qips tutor sarğısı 60      
CƏR-043 Gərilmə zamanı qips lanqet –yuxarı ətrafa 30      
CƏR-044 Gərilmə zamanı qips lanqet –aşaqı ətrafa 40      
CƏR-045 Milterapiya – 10 dəqiqəyə qədər 3      
CƏR-046 Milterapiya – 10 dəqidən artıq 5      
Laborator müayinələr      
Kliniki analizlər      
LAB-001 Qanın ümumi analizi (19 görtərici) 8      
LAB-002 Qanın ümumi analizi (leykoformula ilə) 11      
LAB-003 Leykositlər (qanın ümumi analizi) 3      
LAB-004 Eritrositlər (qanın ümumi analizi) 3      
LAB-005 Trombositlər (qanın ümumi analizi) 3      
LAB-006 Hemotokrit (qanın ümumi analizi) 3      
LAB-007 EÇS (СОЭ) (qanın ümumi analizi) 3      
İZOSORELOGİYA      
LAB-008 Qan qrupunun və Rh-faktorun təyini 3      
LAB-009 Vəsiqə üçün arayış (qan qrupu, Rh-faktor, boyu, göz rəngi) 5      
LAB-010 Kumbs reaksiyası (Rh-faktoruna qarşı anticisimlərin təyini) 10      
LAB-011 Sidiyin ümumi analizi 6      
LAB-012 Neçiporenko üsulu ilə sidiyin analizi 6      
LAB-013 Zimnitski sınağı 5      
KOPROLOGİYA      
LAB-014 Nəcisin ümumi analizi 6      
LAB-015 Nəcisdə gizli qanın təyini (Qregerson reaksiyası) 5      
LAB-016 Perianal sıyrıntı (soskob) 6      
LAB-017 Bəlğəmin ümumi analizi 10      
LAB-018 БК (Bəlğəmdə Micobacterium tuberculosis-in təyini) 10      
LAB-019 Micobacterium tuberculosis (IgM) qanda (kart – test) 10      
LAB-020 Spermoqramma 15      
LAB-021 Prostat şirəsinin müayinəsi 15      
LAB-022 Yaxmanın mikroskopiyası (kişi) 10      
LAB-023 Yaxmanın mikroskopiyası (qadın) 10      
LAB-024 Qardnerella vaginalis yaxmada 3      
LAB-025 Demodeksin təyini 5      
LAB-026 Epidermomikozlar (dəridə, dırnaqlarda, tüklərdə patogen göbələklərin müayinəsi) 8      
LAB-027 Narkotest 20      
Biokimyəvi analizlər      
LAB-028 Ümumi zülal (qanda) 6      
LAB-029 Albumin 6      
LAB-030 Qlobulin 6      
LAB-031 Zülal sidikdə 3      
LAB-032 Bilirubin fraksiyaları (ümumi, birləşmiş, sərbəst) 6      
LAB-033 Öd piqmentləri sidikdə 3      
LAB-034 ALAT (alaninaminotransferaza) 6      
LAB-035 ASAT (aspartataminotransferaza) 6      
LAB-036 ALP (qələvi fosfataza) 6      
LAB-037 GGT (γ – qlutamintransferaza) 6      
LAB-038 KFK Kreatinin Fosfokinaza 6      
LAB-039 LDH (laktatdehidrogenaza) 6      
LAB-040 Lipaza (qanda) 10      
LAB-041 Amilaza (qanda) 6      
LAB-042 Diastaza (sidikdə) 6      
LAB-043 Timol sınağı 6      
LAB-044 Fosfor (P) 6      
LAB-045 Kalsium (Ca) 6      
LAB-046 Kalium (K) 6      
LAB-047 Natrium (Na) 6      
LAB-048 Xlor (Cl) 6      
LAB-049 Litium(Li) 6      
LAB-050 Sink (Zn) 6      
LAB-051 Miss (Cu) 6      
LAB-052 Maqnezium (Mg) 6      
LAB-053 Dəmir (Fe) 6      
LAB-054 Seruloplazmin 9      
LAB-055 Kreatinin (sidikdə) 6      
LAB-056 Kreatinin (qanda) 6      
LAB-057 Kreatinin klirensi 10      
LAB-058 Sidik cövhəri (qanda) 6      
LAB-059 Sidik cövhəri (sidikdə) 6      
LAB-060 Qalıq azot 6      
LAB-061 Sidik turşusu (qanda) 6      
LAB-062 Sidik turşusu (sidikdə) 6      
LAB-063 Qlukoza -6 - Fosfatdenidrogenaza defisiti (G-6- F-D) 15      
BAKTERİOLOGİYA      
LAB-064 Pathogenic system (əsnək ,burun ,bogaz ,bəlgəm,qan) 25      
LAB-065 A.F.Genital system 25      
LAB-066 Urin system 25      
LAB-067 Əkilmə ( nəcis, sidik, qan, ana südü, yaxma ) 20      
           
REVMATİK TESTLƏR      
LAB-068 Antistreptolizin – O (ASO) 6      
LAB-069 C– reaktiv zülal (CRP) 6      
LAB-070 Revmatoid faktor (RF) 6      
LİPİD SPEKTRİ      
LAB-071 Xolesterin 6      
LAB-072 Triqliseridlər 6      
LAB-073 Ümumi lipidlər 9      
LAB-074 Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər (HDL) 8      
LAB-075 Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (LDL) 10      
LAB-076 Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (VLDL) 7      
KOAQULOQRAMMA ( Hemostaz testləri )      
LAB-077 Qanın laxtalanma müddəti (Li-Uayt, Suxarev) 2      
LAB-078 Qanaxma müddəti 1      
LAB-079 Trombositlər 2      
LAB-080 Protrombin indeksi (İNR) 6      
LAB-081 Trombin vaxtı 6      
LAB-082 Fibrinogen 6      
LAB-083 Aktiv parsial tromboplastin vaxtı APTV 8      
LAB-084 Homosistein 55      
LAB-085 Həll olunan fibirin-monomer kompleksləri HFMK 6      
LAB-086 Trombositlərin aqreqasiya vaxtı TAV 6      
LAB-087 Lüpus (qırmızı qurd eşənəyi) SLE 10      
LAB-088 D-Dimer 28      
DİABET TESTLƏRİ      
LAB-089 İnsulin 15      
LAB-090 C – peptid qanda 15      
LAB-091 C- peptid sutkalıq sidikdə 20      
LAB-092 HbA1C - qlikohemoqlobin 20      
LAB-093 Qlükoza tolerant testi (şəkər yüklənməsi) 10      
LAB-094 Qlükoza qanda (ekspress) 2      
LAB-095 Qlükoza (qanda) 3      
LAB-096 Qlükoza (sidikdə) 2      
ANEMİYA TESTLƏRİ      
LAB-097 Ferrum (Dəmir, Fe) 6      
LAB-098 Hb – hemoqlobin 3      
LAB-099 Ferritin FERR 13      
LAB-100 Transferrin 6      
LAB-101 Eritropoetin 16      
LAB-102 VİT B 12 13      
LAB-103 VİT B 9 (folat) 13      
LAB-104 Dəmir birləşdirmə qabiliyyəti UIBC 8      
QALXANABƏNZƏR VƏZ HORMONLARƏ      
LAB-105 TSH – tireostimullaşdırıcı hormon 12      
LAB-106 Total Т3 – triyodtironin 10      
LAB-107 Free T3 – sərbəst triyodtironin 11      
LAB-108 Total Т4 – tiroksin 10      
LAB-109 Free Т4 – sərbəst tiroksin 11      
LAB-110 Anti - TG Ab – tireoqlobulinə qarşı anticimlər 16      
LAB-111 Anti - TPO Ab – tireoperoksidazaya qarşı anticimlər 16      
LAB-112 Tireoqlobulin 15      
Qalxanabənzər vəzətrafı hormonlar və sümük markerləri      
LAB-113 Osteokalsin 25      
LAB-114 Kalsitonin 26      
LAB-115 Parathormon PTH 25      
LAB-116 Vitamin D D(25-OH) 60      
HİPOFİZ HORMONLARI      
LAB-117 Follikulstimullaşdırıcı hormon FSH 14      
LAB-118 Lüteinləşdirici hormon LH 14      
LAB-119 Prolaktin PRL 14      
LAB-120 Tireotrop hormon TSH 12      
LAB-121 Somatotrop (boy) hormon HGH 20      
LAB-122 Insulinəbənzər boy faktoru I İGF _I 24      
LAB-123 Adrenokortikotrop hormon ACTH 20      
ONKOMARKERLƏR      
LAB-124 AFP (qara ciyer) 14      
LAB-125 B-xorionik qonadotropin B-HCG 14      
LAB-126 Karsinoembrional antigen CEA -(ağ ciyer) 19      
LAB-127 Karbohidrat antigen 125 CA -125 (yumurtalıq) 19      
LAB-128 Karbohidrat antigen 15-3 CA -15-3 (süd vəzi) 19      
LAB-129 Karbohidrat antigen 19-9 CA -19-9 (mədəaltı vəz ) 19      
LAB-130 Karbohidrat antigen 72-4 CA -72-4 (mədəaltı vəzi) 22      
LAB-131 Prostatspesifik antigen ümumi Total PSA 14      
LAB-132 Prostatspesifik antigen sərbəst Free PSA 20      
LAB-133 Sərbəst prostat spesifik antigenin əmsalı % Free PSA 40      
KORTIKOSTERIDLƏR, CİNSİ CƏ DİGƏR HORMONLAR      
LAB-134 Androstendion ADS 19      
LAB-135 Dehidroepiandrosteron -sufat DHEA-S 20      
LAB-136 Estradiol E2 14      
LAB-137 Estriol sərbəst Free E3 15      
LAB-138 Estriol ümumi E3 15      
LAB-139 Kortizol cortizol 14      
LAB-140 Progesteron 14      
LAB-141 17-OH progesteron 15      
LAB-142 Anti –müller hormonu AMH 50      
LAB-143 Testosteron ümumi Total T 14      
LAB-144 Testosteron sərbəst Free T 20      
LAB-145 Troponin T 18      
LAB-146 Adrenalin 45      
LAB-147 Noradrenalin 45      
LAB-148 Aldosteron 30      
LAB-149 Renin 30      
Duo-test ( 8-13 həftəlik hamiləlik )      
LAB-150 Hamiləliklə bağlı A-plazma zülalı PAPP-A 20      
LAB-151 B – xorionik qonadotropin sərbəst free B-HCG 20      
Tripl-test (14-21 həftəlik hamiləlik )      
LAB-152 Estriol serbest Free E3 15      
LAB-153 Xrionik qonadotropin HCG 14      
LAB-154 Alfa Fetoprotein AFP 14      
Kvadro-test (14-20 həftəlik hamiləlik )      
LAB-155 Estriol sərbəst Free E3 15      
LAB-156 Xorionik qonadotrapin HCG 14      
LAB-157 Alfa Fetoprotein AFP 14      
LAB-158 Inhibin A İNG A 50      
İMMUNOLOJİ TESTLƏR      
LAB-159 IgA – immunoqlobulin A 8      
LAB-160 IgM – immunoqlobulin M 8      
LAB-161 IgG – immunoqlobulin G 8      
LAB-162 IgE – immunoqlobulin E 14      
AUTOİMMUN TESTLƏR      
LAB-163 Cardiolipin IgM 16      
LAB-164 Cardiolipin IgG 16      
İNFEKSİYALAR ( İFA )      
LAB-165 Toxoplasma IgM 9      
LAB-166 Toxoplasma IgG 9      
LAB-167 Toxoplasma IgG (avidlik indeksi) 13      
LAB-168 Cytomegalovirus IgM 9      
LAB-169 Cytomegalovirus IgG 9      
LAB-170 Cytomegalovirus IgG (avidlik indeksi) 13      
LAB-171 Herpes simplex I IgM 9      
LAB-172 Herpes simplex I IgG 9      
LAB-173 Herpes simplex II IgM 9      
LAB-174 Herpes simplex II IgG 9      
LAB-175 Herpes simplex II IgG (avidlik indeksi) 15      
LAB-176 Rubella IgM 9      
LAB-177 Rubella IgG 9      
LAB-178 Rubella IgG (avidlik indeksi) 13      
LAB-179 Chlamydia IgM 15      
LAB-180 Chlamydia IgG 15      
LAB-181 Listerioz IgG 15      
LAB-182 Mycoplasma IgG 13      
LAB-183 Ureaplasma IgG 13      
LAB-184 Helicobacter pylori (kart – test) 10      
LAB-185 Helicobacter pylori IgA 14      
LAB-186 Helicobacter pylori IgG 12      
LAB-187 Syphilis (IgM + IgG) (kart – test) 10      
LAB-188 HIV I/II (AİDS – QİÇS) (kart – test) 10      
LAB-189 Brucella (Rayt-Xeddlson reaksiyası) 9      
LAB-190 Malyariya (“qalın damla” üsulu) 6      
LAB-191 Malyariya (Plasmodium falciparum) (kart – test) 9.5      
LAB-192 Mononukleoz Epstein Barr Vca –kapsid antigen IgM 16      
LAB-193 Mononukleoz Epstein Barr Vca –kapsid antigen IgG 16      
LAB-194 Exinokok IgG 18      
LAB-195 Askarida IgG (Ascaris lumbricoides IgG) 12      
LAB-196 Lambliya IgM 10      
LAB-197 Lyambliya -IgG 10      
LAB-198 Lyambliya -IgA 10      
LAB-199 Tuberculosis – total Ig (Micobacterium Tuberculosis Ig A/M/G) (kart – test) 10      
İNFEKSİYALAR ( PCR )      
PZR-001 Hepatit B (keyfiyyət) (PZR) 38      
PZR-002 Hepatit B (kəmiyyət) (PZR) 58      
PZR-003 Hepatit C (keyfiyyət) (PZR) 44      
PZR-004 Hepatit C (kəmiyyət) (PZR) 88      
PZR-005 Hepatit C (genotip) (PZR) 54      
PZR-006 IL28B genotip (İnterleykin 28 B genotip) 118      
PZR-007 Hepatit D kəmiyyət (PZR) 78      
PZR-008 Hepatit D keyfiyyət (PZR) 60      
PZR-009 Hepatit G keyfiyyət (PZR) 64      
PZR-010 Treponema pallidum (PZR) 16      
PZR-011 Toksoplazma (PZR) 20      
PZR-012 Məxmərək virusu (Rubella) (PZR) 25      
PZR-013 Sitomeqalovirus (CMV) (PZR) 16      
PZR-014 Herpesvirus I tip (Human herpes virus) PZR 16      
PZR-015 Herpesvirus II tip (PZR) 16      
PZR-016 Herpesvirus I+II tip (PZR) 16      
PZR-017 Herpesvirus III tip (PZR) 24      
PZR-018 Parvovirus B 19 20      
PZR-019 Epstein Barr virus (EBV/CMV/HHV6) 50      
PZR-020 Neisseria Qonokokk 12      
PZR-021 Xlamidiya (PZR) 16      
PZR-022 İnsan papillomavirusu 6 və 11 tiplər 20      
PZR-023 İnsan papillomavirusu 16 və 18 tiplər 20      
PZR-024 HPV-sereen-human papillomavirus 40      
PZR-025 HPV-genotip-human papillomavirus 55      
PZR-026 Mycoplasma hominis (PZR) 16      
PZR-027 Mycoplasma genitalium (PZR) 16      
PZR-028 Ureaplasma spp (PZR) 16      
PZR-029 U. urealyticum və U.parvum (PZR) 18      
PZR-030 Gardnerella vaginalis (PZR) 16      
PZR-031 Trichomonas vaginalis (PZR) 16      
PZR-032 Mycobacterium tuberculosis (PZR) 30      
PZR-033 Kandida (PZR) 18      
PZR-034 Brucella species (PZR) 25      
PZR-035 Listeria monocytogenes 18      
Hepatit A ( HAV )      
LAB-203 Anti-HAV-İgM 16      
LAB-204 Anti-HAV-total 16      
Hepatit B ( HBV )      
LAB-205 HBsAg ( kart-test ) 10      
LAB-206 HBsAg ( İFA ) 16      
LAB-207 Anti-HBs ( İFA ) 16      
LAB-208 HBeAg ( İFA ) 16      
LAB-209 Anti-HBe ( İFA ) 16      
LAB-210 Anti-HBc-İgG ( İFA ) 16      
LAB-211 Anti-HBc-İgM ( İFA ) 16      
PZR-001 Hepatit B (keyfiyyət) (PZR) 38      
PZR-002 Hepatit B (kəmiyyət) (PZR) 58      
Hepatit C ( HCV )      
LAB-212 Anti-HCV( kart-test ) 10      
LAB-213 Anti-HCV-total ( İFA ) 16      
LAB-214 Anti-HCV-İgM ( İFA ) 16      
PZR-003 Hepatit C (keyfiyyət) (PZR) 44      
PZR-004 Hepatit C (kəmiyyət) (PZR) 88      
PZR-005 Hepatit C (genotip) (PZR) 54      
Hepatit D ( HDV )      
LAB-215 Anti-HDV ( İFA ) 16      
LAB-216 HDV-Ag ( İFA ) 16      
HİSTOLOJİ TƏDQİQAT      
LAB-217 Uşaqlıq boynundan götürülmüş yaxmanın sitoloqiyası ( PAP test ) 20      
LAB-218 Histoloqiya 30      
           
Massaj xidməti      
MX-001 Boyun və çiyin qurşağı nahiyəsi 12      
MX-002 Kürək nahiyəsi (ümumi) 12      
MX-003 Bel qurşağı nahiyəsi 6      
MX-004 Döş qəfəsi nahiyəsi 10      
MX-005 Aşağı ətraflar 12      
MX-006 Yuxarı ətraflar 10      
MX-007 Qarın nahiyəsi 8      
MX-008 Baş nahiyəsi 5      
MX-009 Üz nahiyəsi 6      
MX-010 Uşaqlar üçün ( kürək və bel nahiyəsi ) 10      
MX-011 Uşaqlar üçün ümumi massaj ( 6 yaşa qədər ) 12      
MX-012 Uşaqlar üçün ümumi massaj ( 6 yaşdan yuxarı ) 15      
MX-013 Ümumi massaj 25      
MX-014 Aşağı ətraf nahiyyəsi ( 6 yaşa qədər uşaqlar üçün ) 8      
MX-015 Aşağı ətraf nahiyyəsi ( 6 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün ) 10      
HƏKİMİN EVƏ ÇAĞIRIŞI      
HEÇ-001 Tibbi yardım briqadasının çağırılması (15 km qədər) 60      
HEÇ-002 Tibbi yardım briqadasının çağırılması (15-40 km qədər) 85      
HEÇ-003 Tibbi yardım briqadasının çağırılması (40-60 km qədər) 95      
HEÇ-004 Tibbi yardım briqadasının çağırılması (60-80 km qədər) 110      
HEÇ-005 Tibbi yardım briqadasının çağırılması (80-160 km qədər) 220      
HEÇ-006 EKQ çıxarılması ( nəticəsi ilə ) 30