“CCM-SAHHAT” səhiyyə və əməyin mühafizəsində ekspert olaraq, əməyin mühafizəsi, iş yerlərinin attestasiyası, istehsalat nəzarəti , istehsalat təbabəti, ilk tibbi yardım təlimlərininin keçirilməsini özündə cəmləşdirən vahid kompleks xidmətləri göstərirən bir şirkətdir.

Şirkətin ixtisaslaşması, əməyin mühafizəsi və istehsalatda sağlamlığın qorunması, eləcə də poliklinik xidmətlərinin tam təminatının təşkili üzrə işlərin aparılmasıdır.

 

Fəaliyyətlərimiz:

1. İş yerlərinin attestasiyası, istehsalat nəzarəti və əməyin mühafizəsi

İş yerlərinin attestasiyası – iş yerlərində zərərli və yaxud təhlükəli istehsalat amillərinin müəyyən etmək məqsədi ilə iş şəraitinin qiymətləndirilməsi və iş şəraitinin əməyin mühafizəsi üzrə dövlət normativ tələblərinə uyğunlaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsidir.

Attestasiyanın nəticələri ağır, zərərli və təhlükəli iş şəraitində işləyən işçilər üçün kompensasiyaları təyin etmək, istehsalatda bədbəxt hadisələrdən və peşə xəstəliklərdən işçilərin icbari sosial sığorta sistemində sığorta tarifinə əlavələr edilməsində istifadə olunur.

Peşə xəstəliklərinin qarşısının alınmasından ötrü müəssisədə əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və sağlamlaşdırılması üçün tədbirlər planın hazırlanması.

 

2. İlk tibbi yardım üzrə təlim.

İlk yardım - tibb işçiləri hadisə yerinə gələnə kimi zərərçəkənə göstərilən xüsusi yardım növüdür. Təlim proqramı hazırlanarkən aşağıdakı amillər nəzərə alınır: istehsalat prosesinin xüsusiyyətləri, əsas risklər, istehsalat obyektinin coğrafi cəhətdən yerləşməsi (təcili yardım briqadasının və ya sanitar aviasiyasının gəliş vaxtı, tibb müəssisələrinə qədər olan məsafə).

 

3. İstehsalat təbabəti.

Sifarişçiyə kompleks tibbi xidmət göstərilənədək tam tibbi təminatın yaradılması, tibb məntəqəsinin təşkili, onun lisenziyalaşdırılması və təchizatının təmin olunması.

  
 

4. Fərdi mühafizə vasitələrinin seçilməsində və alınmasında yardım

 

Bizim profilimiz:

  • Qaz və neftçıxarma sənayesi müəssisələri.
  • Tibb müəssisələri.
  • Dövlət müəssisələri, təhsil və məktəbəqədər müəssisələr.
  • Aviaşirkətlər.
  • Kənd təsərrüfatı sektoru müəssisələri.
 

Bizimlə işləmək üçün 5 səbəb:

  1. Bütün xidmətlər lisenziyalaşdırılıb.
  2. Müştəriyə fərdi münasibət: Sizin istehsalatın xüsusiyyətlərinə və tələblərinə uyğun proqramın hazırlanması.
  3. Müasir texniki təchizat. Biz proqramların və avadanlıqları yeniləyərək daim inkişaf edirik.
  4. Peşəkar təlim keçmiş, böyük praktiki təcrübəyə malik mütəxəssislər.
  5. Güzəşt və bonuslar sistemi.
 

Sifarişçinin əldə etdiyi nəticə:

Sistemli və komplek yanaşma işçilərinizin uzunmüddətli əmək fəaliyyətinin təmin olunmasından ötrü kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsində, yüksək peşəkar tibbi xidmətin təmin olunmasına, beləliklə də sizin itkilərinizin azalmasına şərait yaradır.